Røyking under svangerskapet øker faren for astma

Studien som ble ledet av professor Anders Bjerg ved sykehuset i Sunderby i Norrbotten, viser at røyking under svangerskapet fører til lavere fødselsvekt, noe som igjen fører til økt risiko for å utvikle astma.
Bjerg og hans forskerteam har undersøkt 3 400 barn i perioden 1996 til 2008.
Resultatene viser at nyfødte barn som har røykende mødre i gjennomsnitt veier 211 gram mindre enn barn med ikke-røykende mødre.
24,3 prosent av barna med røykende mødre veide under 2,5 kilo da de ble født, mens kun 4,1 prosent av barn med ikke-røykende mødre veide under 2,5 kilo.
Av de undervektige barna hadde 23,5 prosent av barna med en røykende mor utviklet astma. Tilsvarende hadde 7,7 prosent av undervektige barn med en ikke-røykende mor utviklet astma.
(NTB)