Rask og sikker håndtering av sugeposer

Terje Gjengaar og Karianne Tvedt i Wellspect viste fram Serres Nemo på FSTLs årskonferanse i Tønsberg.

Wellspect viste på sin stand på FSTLs årskonferanse fram Serres Nemo som tømmer og rengjør sugeposer raskt, sikkert og hygienisk.

Sykepleiere og annet personell som håndterer sugeposer skal slippe å bli eksponert for potensielt farlig damp og sprut. Det er risikoavfall som skal håndteres.

Man legger posen i Serres Nemo-maskinen, og etter 12-13 sekunder sprenger vanntrykket posen i bunnen med et lite smell. Etter 20 sekunder er hele prosessen ferdig. Posen er sprukket, og ikke minst ren, og kan dermed kastes i restavfall.

Man legger posen i Serres Nemo-maskinen, og etter 12-13 sekunder sprenger vanntrykket posen i bunnen med et lite smell. Etter 20 sekunder er hele prosessen ferdig. Posen er sprukket, og ikke minst ren, og kan dermed kastes i restavfall. Hele prosessen tar tjue sekunder, mens den med tradisjonelle dekontaminatorer kan ta over ti minutter.

Tids- og kostnadsbesparelse

– Hva er begrunnelsen for å kjøpe produktet?

– Kostnadsbesparelsen. Tiden som brukes til å håndtere avfall reduseres markant. Arbeidsflyten blir bedre avfallskostnadene faller, svarer Terje Gjengaar til HMT.

Maskinen rengjør seg selv innvending med et rengjøringslokk, mens den utvendig må vaskes en gang daglig.

Den skal være intuitiv å bruke, og Wellspect oppgir at den typiske tilbakemeldingen fra førstegangsbrukeren er at han eller hun fikk det til med en gang.

Stort volum

Sugeposer brukes mye på norske sykehus. OUS Ullevål håndterer omtrent 30.000 slike poser i året.

Tre sykehus har så langt kjøpt systemet fra Wellspect: Tønsberg, Haukeland og Lovisenberg.

Terje Gjengaar sier at Tønsberg alene antagelig sparer mer enn 500.000 kr årlig.

Tilbehør og mobile stativer er utformet med tanke på brukervennlighet. Serres sugesystem er kompatibelt med Medena sugesett og slanger som forhandles av Wellspect HealthCare.

Finske Serres har samarbeidet med sykehus i mer enn 40 år.