Raskere behandling av hjertepasienter

Helse Sør-Øst RHF – Raskest mulig utredning og behandling av hjertepasientene er både godt for pasientene og en god utnyttelse av sykehusets ressurser, sier postoverlege Erik Øie. I tillegg har Oslo universitetssykehus Ullevål økt kapasiteten og er veldig serviceinnstilt, det er noe av årsakerne til at raskere behandling er muliggjort.
Overlege og kardiolog Erik Øie er svært fornøyd med mindre ventetid for pasientene.
– Vi legger mer vekt på å se hele behandlingsforløpet både hos oss og på OUS Ullevål som en helhet nå, og kan unngå dobbelt opp av undersøkelser og registreringer, sier Øie.
Liggetiden for pasientgruppen er gått ned fra 3 til 2,5 døgn den siste tiden. Høy kompetanse hos både leger og sykepleiere bidrar til å sikre kvalitet og effektivitet i behandlingen av hjertepasientene på Diakonhjemmet.