Cxense Display

Reduserer arbeidstid for ansatte i tredelte skift- og turnusordninger

Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning for arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere. Vi imøtekommer dermed et krav som flere arbeidstakerorganisasjoner har kjempet for i mange år. Reformen er viktig i arbeidslivet, ved at vi får på plass et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt, sier statsråden.
Arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er en sak som har blitt behandlet og utredet under flere regjeringer og av flere utvalg. Skift/turnusutvalget som ble ledet av Steinar Holden overleverte sin utredning 3. oktober 2008. Utvalgets forslag har vært på bred høring.
Forslaget til ny regulering av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere kombinerer det beste i gjeldende rett, samtidig som det som var urettferdig fjernes. Dette gjennomføres ved at det innføres en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for skift- og turnusarbeidere som arbeider minst hver tredje søndag. Vi anslår at over 30 000 arbeidstakere vil få en reduksjon i arbeidstiden. De fleste av disse arbeider på sykehusene.