Regjeringen innfører 18 års aldergrense i solarier

Studier

viser at risikoen for føflekkreft øker med 75 prosent når solariebruken

starter før fylte 30 år. Nå bruken av solarier blant unge går opp, er

vi nødt til å reagere. Målet er at vi på sikt skal få til en holdnings-

og atferdsendring i befolkningen, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er

bakgrunnen for at regjeringen i dag vedtatt 18 års aldersgrense for bruk

av solarier fra 1. juli 2012. Solariebruk innebærer økt risiko for

kreft, og særlig når bruken starter i ung alder. Det er samtidig vedtatt

at alle solarier skal ha kompetent betjening fra 1.januar 2014.

Norge er

et av de land i verden som har flest tilfeller av føflekkreft.

Internasjonal forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for

føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig

og hyppig bruk.

Antall

unge mellom 15-24 år som hadde tatt solarium en eller flere ganger siste

år, økte fra 34 prosent i 2004 til 55 prosent i 2009.

I 2008

ble det i Norge registrert 1285 nye tilfeller av føflekkreft og 1450 av

annen hudkreft. I tillegg anslås det 6000-7000 nye tilfeller av

basalcellekreft hvert år. Sistnevnte kreftform er vanligvis ufarlig, men

behandlingstrengende.

Betjenings- og opplæringskravet er viktig for å sikre at brukerne får

tilstrekkelig veiledning slik at vi i størst mulig grad kan unngå

kreftfremkallende overdreven soling. Betjeningskravet er også viktig for

at vi effektivt kan overholde 18-årsgrensen, sier Strøm – Erichsen.

Etter

2003 har stadig flere land innført 18-årsgrense for bruk av solarium.

Tidlig ute var Frankrike, Australia og Skottland. Flere provinser i

Canada innførte 18-årsgrense i desember 2010. Island innførte

18-årsgrense 1. januar 2011. England og Wales fattet 11. april 2011

vedtak om 18-årsgrense, Wales innførte i tillegg krav om betjening.

Nord-Irland behandler nå liknende forslag.

Tyskland

innfører 18-årsgrense 1.1.2012, og krav til kompetent betjening

1.11.2012. California innførte 18-årsgrense 10.10.2011, og flere stater i

USA har liknende forslag til behandling. I tillegg har en rekke stater i

USA har innført aldersgrenser mellom 13 og 16 år, samt ulike regler med

krav om samtykke fra foreldre. Adgangen skal kontrolleres av kompetent

betjening. Brasil har vedtatt totalforbud mot solarium.