Regjeringen vil åpne for bruk av GPS til demente

Fordi de er demente, er det ikke sikkert de selv kan gi

samtykke til at de kan finnes via elektronisk sporing, selv om det åpenbart vil

være i deres interesse. Jeg vil derfor sende ut et lovforslag på høring til

høsten, der jeg åpner for å bruke denne type teknologi, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Teknologien skal ikke være en erstatning for menneskelig

kontakt og kompetanse, men kan bidra til at demente får et friere og tryggere

liv.

Bruk av GPS er et eksempel på hvordan teknologi kan bidra

til en bedre omsorg. Bruk av denne type teknologi overfor pasienter som ikke

alltid er i stand til å uttrykke hva de selv mener, stiller oss overfor noen

etiske valg. Her mener jeg imidlertid at både pasienter og pårørende vil ha

stor nytte av teknologien, og derfor vil jeg åpne for det i lovverket, sier

Strøm-Erichsen.