Rehabiliteringstiltak for brystkreftpasienter

. Fysisk trening og kognitiv terapi ser ut til å øke livskvaliteten etter brystkreft. Trening ser også ut til å minske kronisk tretthet. Det viser en kunnskapsoppsummering om effekten av forskjellige rehabiliteringstiltak etter brystkreft, utført av Kunnskapssenteret på oppdrag fra Helse Midt-Norge.
Fysisk trening er viktig

Utredningsgruppen bak rapporten konkluderer med at fysisk trening øker livskvaliteten og reduserer kronisk tretthet.

 – Våre resultater tilsier at vi har bedre dokumentasjon for tiltak som er gitt etter primærbehandlingen, mens vi ennå ikke kan konkludere om effekten av tiltak gitt under primærbehandlingen, sier forsker og prosjektleder Lene Kristine Juvet ved Kunnskapssenteret.
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi etter kreftbehandlingen ser ut til å bedre livskvaliteten hos brystkreftpasienter. Derimot spriker resultatene for slik terapi gitt under kreftbehandlingen.
Det er begrenset dokumentasjon på effekten av andre psykososiale tiltak for brystkreftpasienter. – Det er vanskelig å sammenlikne resultatene fordi det er brukt mange ulike typer spørreskjemaer i studiene, forklarer Juvet.