Rekordår for organdonasjon

?

Transplantasjonsmiljøet på Oslo universitetssykehus gjør en fantastisk innsats.

I fjor fikk over 450 mennesker transplantert nye organer. Det betyr rett og

slett et nytt liv for mange familier. Jeg vil også rose fagmiljøene på landets

donorsykehus, som varsler om og legger til rette for donasjoner fra avdøde,

sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Hele 79

prosent av pårørende sa ja til donasjon fra avdød familiemedlem i 2011.

Fordi en

avdød person ofte avgir flere organer, ble 469 transplantasjoner gjennomført i

2011.

Oslo

universitetssykehus har det største transplantasjonssenteret i Europa, og Norge

ligger i verdenstoppen når det gjelder transplantasjoner. Det er ikke en

selvfølge for lille Norge. At 8 av 10pårørende sier ja til donasjon,

viser et engasjement som er helt unikt. Men vi har fortsatt behov for flere

donorer. Jeg oppfordrer folk til å ta stilling til spørsmålet, og snakke med

sine pårørende om de er villige til donasjon, sier Strøm-Erichsen.

De

ferske tallene viser blant annet at:

  • Norge har det største

   transplantasjonssenteret i Europa, og er europamestere i nyre- og

   hjertetransplantasjon. I 2011 ble 302 nyretransplantasjoner gjennomført,

   en økning fra 263 i 2010.

  • Antall

   organtransplantasjoner i 2011 var 469, en økning fra 416 i 2010. 2011 er

   rekordår på antall transplantasjoner, og tallet har doblet seg siden 2002.

  • Antall gjennomførte

   donasjoner i 2011 var 127, mot 102 i 2010. Aldri før har det blitt

   gjennomført så mange donasjoner på ett år, og aldri før har vi sett en så

   markant økning fra ett år til et annet.

  • Rekordmange nordmenn sier

   ja til donasjon. I 2011 sa 79 prosent av pårørende til avdød ja til

   organdonasjon. Til sammenligning var det 72 prosent som sa ja til

   organdonasjon i 2010.

  • Antall personer på venteliste

   er stabilt, eller har gått noe ned. I forhold til andre land er ventetiden

   svært kort. Likevel er behovet for organer fortsatt stort. Per 31. des.

   2011 sto 188 pasienter på venteliste for nyrer (mot 220 i 2010).

  • I Norge får også eldre

   personer tilbud om transplantasjon. Dette er unikt i forhold til andre

   land.