Rekordmange ble smittet ved sykehusene

?Jeg tror ikke det er mer skittent på sykehusene nå enn før. Vi ser ikke tegn på at helsearbeidere er mer slumsete, sier overlege Bjørn Iversen ved avdeling for infeksjonsovervåking på Folkehelseinstituttet til Bergens Tidende.
Folkehelsas tall er fra i fjor høst og basert på 9.852 pasienter fra 54 sykehus. Blant disse ble det registrert 636 infeksjoner, noe som vil si at 6,5 prosent, eller om lag hver 15. pasient, ble smittet eller infisert på sykehus.
Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året ved alle landets sykehus, og ble første gang satt i gang i 2002.
Iversen sier det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner, men sier det i høyeste grad kan være reelt at flere smittes nå enn før. Han mener en mulig forklaring på økningen er at sykehusene er blitt flinkere til å telle og registrere infeksjonene.