Rekordmange søkere til omsorgsfag

 

Totalt 8.422 ungdomsskoleelever har i år helse- og sosialfag som førstevalg på videregående. Det tilsvarer 11,5 prosent av alle som har søkt. Det er også en markant økning i antallet som går videre og velger helsearbeiderfaget på Vg2 og Vg3 (læretid).

Vi har jobbet systematisk over flere år, og nå ser vi at det lysner. Men det går ikke fort nok og vi ligger bakpå i forhold til den sterke veksten i antallet eldre som kommer allerede fra 2015, sier prosjektleder Tonje Thorbjørnsen i Helsedirektoratet.

Det største problemet er at vi mister for mange på veien og at for mange velger bort læretiden til fordel for påbygg til studiekompetanse. Det kan bety at elevene prøver ågardereseg, at opplæringstilbudet ikke er inspirerende nok, eller at noen blir skremt bort når de har praksis ute i arbeidslivet. Det kan også handle om noe så enkelt som at mange vil bli russ, sier Thorbjørnsen.

Omsorgsyrkene er aktuelt for mange

Flere ting tyder på at omsorgssektoren har blitt mer populær. I en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Helsedirektoratet nylig oppgir 5 av 10 jenter i 10. klasse at de kan tenke seg en jobb i omsorgssektoren. Søkertallene fra Utdanningsdirektoratet bekrefter at de mener alvor. Dobbelt så mange gutter mener omsorgssektoren er en aktuell arbeidsplass i 2009 i forhold til i 2008.
Kampen om ungdommen er hard og flere aktører gjør hva de kan for å tiltrekke seg elever. Helsedirektoratet har for andre året på rad satset påkjendiseffektenog fått med seg rapperne Erik og Kriss, artisten Samsaya og friidrettstjernen Christina Vukicevic som ambassadører for helsearbeiderfaget. Samtidig har unge yrkesutøvere gjennom rekrutteringsprosjektet Aksjon helsefagarbeider besøkt nær alle landets ungdomsskoler og gitt elevene førstehånds kjenneskap til faget og yrket.
Selv om flere unge velger helsearbeiderfaget er vi helt avhengige av å rekruttere voksne blant de som allerede jobber som ufaglærte i omsorgssektoren og blant de som ønsker en ny karriere. Slik det er nå dekkes en fjerdedel av behovet av unge nyutdannede, sier Thorbjørnsen.