Renere senger med maskinvask

Rikshospitalet rengjør sengene med ny maskin. Fagfolkene merker tydelig forskjellen: Maskinvask gjør sengene renere enn håndvask, og det går an å være trygg på at de faktisk er helt rene.

PG 8825-maskinen gjør sengene renere og tryggere enn manuell vask, konstaterer Elin Opgård Johannessen (til venstre) og Kari Arnkværn Jacobsen.

Av Georg Mathisen

Hygieneoverlegen og leverandøren er enige: Manuell vask er ikke godt nok.

– Tall tyder på at manuelle prosesser gjennomsnittlig gir dårligere resultat enn maskinelle prosesser, sier smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus. – Manuell vask vil aldri bli helt presis, sier salgs- og produktgruppesjef Kari Arnkværn Jacobsen hos Miele Professional.

– Renere

Elin Opgård Johannessen er ansvarlig for selve rengjøringsjobben, som enhetsleder på Rikshospitalet. Her har hun erfaring med det meste – både manuell rengjøring og gamle og nye maskiner.

– Hygienemessig blir det mye renere med maskin. Den eldste maskinen vår er 18 år gammel, og den går også gjennom alle tester – ATP-målinger – forteller hun.

I november i fjor tok den ene av de tre sentralene der senger og madrasser gjøres rene mellom pasientene i bruk en helt ny PG 8825 sengevaskemaskin fra Miele. I neste omgang håper Johannessen at det blir mulig å få erstattet den 18 år gamle sliteren med en tilsvarende.

Personavhengig

– En manuell vask vil jo alltid avhenge av den personen som gjør vasken. Sengene vil aldri bli vasket over alle overflater. Den som vasker, vil ta liggedelen og berøringspunktene, men ikke understellet og hjulene, sier Johannessen. Det er også en risiko for at smittestoffer kan spres utover.

– Maskinen vasker rundt og jevnt på alle overflater og tørker i etterkant. Den har også et intensivprogram hvis det skulle være senger som er veldig tilgriset, forklarer hun.

Hun har med seg 26 medarbeidere for å hente og levere senger på avdelingene, kjøre dem i maskinen for rengjøring og sprite madrassene. En vanlig maskinvask tar sju minutter og 45 sekunder.

Hygiene-advarsel

I fjor var Egil Lingaas ute på NRK og advarte mot håndvask av sykehussenger. I verste fall kan senger som ikke vaskes nøye nok, føre til infeksjoner hos pasientene, advarte han.

– Vi har jo måttet vaske manuelt når vi har bygd om og ikke har hatt nok maskiner. Vi ser forskjellen veldig tydelig. Vi betjener kvinner og barn, fødeavdeling med mye blod, barn som slikker på sengene – det gjelder å være trygg på at de er helt rene, istemmer Elin Opgård Johannessen.

Bedre arbeidsmiljø

Hun peker også på den positive effekten på arbeidsmiljø og helse. Manuell håndvask er belastende for rygg og skuldre. Nå er det bare å ta av sengetøyet og kjøre sengen rett i maskinen.

– Det er utvilsomt en ganske stor belastning for de ansatte å stå med manuell håndvask store deler av dagen, konstaterer Kari Arnkværn Jacobsen.

Spriker

Men fremdeles er det mange sykehus som ikke investerer i maskiner. Til og med når det bygges nytt, flott og dyrt, er det ikke alltid vaskemaskinen blir prioritert.

– Dessverre er sengevaskeren noe av det siste som blir prioritert på et sykehus, sier Jacobsen.

Slik bør det ikke være, mener Johannessen. Tvert imot bidrar sengevaskeren til innsparing: Det krever langt færre arbeidstimer å bruke maskinen enn å vaske alt manuelt.

– Likevel er det ofte tilfelle at maskinen nedprioriteres og at det fortsatt må vaskes manuelt, med alle ulempene det gir for pasienter med fare for sykehusinfeksjoner og for ansatte som jobber på en veldig tungvinn måte, sier Kari Arnkværn Jacobsen. – De som er hygieneansvarlige, kjemper jo for det, mens de som sitter med budsjettene, setter det veldig langt nede på prioriteringslisten.

Vaskemaskinen gjør jobben raskt og uten belastning for de ansatte.