Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Denne uka ble resultatene fra de medisinske registrene publisert.

For første gang utgir nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Rapporten beskriver status per 2017 for de viktigste satsingsområdene for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, blant annet kvalitetsforbedring, pasient- og brukermedvirkning, datakvalitet og forskning.

Kunnskapen fra registrene skal gi grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten, i tillegg til at den gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som hovedformål å bidra til at resultatene kan brukes til å forbedre behandlingen pasienten får, og til å redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Med utgangspunkt i strategi- og handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 – 2020 sier rapporten også noe om det videre arbeidet med utvikling av kvalitetsregistrene fremover.

Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene

Her finner du Statusrapporten for 2017


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet