Revolusjonerende kreftstudie

Studien som blir presentert i The Lancet i dag viser at ved å kombinere hormoner og strålebehandling har dødeligheten over en 12- årsperiode gått fra 24 prosent til 12 prosent. Studien viser også at andelen som får tilbakefall reduseres fra 75 prosent til 26 prosent hos pasienter som får strålebehandling.
Internasjonal standard
– Det er første gang vi kan påvise at strålebehandling mot prostata er livsforlengende for denne typen prostatakreft. Resultatene er revolusjonerende og meget viktige. Disse pasientene har ikke kunnet opereres og mange av dem har tidligere fått kun hormonbehandling. Nå vil rutinebehandlingen vi gir til våre pasienter forandres. Det setter en ny internasjonal standard, forteller professor ved Kreftklinikken Sophie D. Fosså. Resultatene springer ut fra et mangeårig arbeid til urologisk-onkologisk forskningsgruppe ved Radiumhospitalet, som også har bidratt til  designet av studien.
Sikre resultater
Studien har pågått siden 1996, og i løpet av disse årene har 880 pasienter fra Norge og Sverige deltatt. 250 av disse har vært pasienter fra Radiumhospitalet. – Det er viktig at forskningen har gått over så mange år, da man trenger 10-15 år for å kunne sikre resultatene, forteller Fosså og fortsetter – Bivirkningene er også akseptable i forhold til den store gevinsten behandlingen gir. Resultatene er alt i alt veldig bra.
Samarbeid
I tillegg til Radiumhospitalet har St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Stavanger og universitetet i Umeå deltatt i studien