Risiko og sårbarhet må kartlegges bedre

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at helsesektoren må kartlegge risiko og sårbarhet for IKT og legemiddelforsyning bedre. 

Rapporten peker på områder som må gjennomgås bedre, blant annet legemiddelforsyning, medisinsk utstyr og IKT, skriver helsedirektoratet.no. Det er ifølge rapporten fortsatt knyttet vesentlig risiko og sårbarhet i helsesektoren til hendelser som pandemi, ulykker på geografiske steder som er langt fra akuttberedskap, terrorhendelser og smitte på skip.

– Vi trenger systematisk evaluering av øvelser og hendelser, samt bedre implementering av forbedringstiltak og sporbarhet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Du kan lese rapporten her

Les mer om saken på helsedirektoratet.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre