Salt gir større risiko for hjerneslag og dødelig hjerteinfarkt

Rapporten slår fast at det er sammenheng mellom inntak av

salt og blodtrykk både hos barn og voksne. Høye inntak av salt gir økt risiko

for hjerneslag og dødelig hjerteinfarkt. Høyt blodtrykk er en av de viktigste

risikofaktorene for redusert folkehelse, og hjerte- og karsykdommer er den

vanligste dødsårsaken i de fleste land inkludert Norge. Redusert saltinntak vil

derfor kunne gi betydelige helsegevinster.

Anbefaler kraftig reduksjon

WHO anbefaler at inntaket av salt begrenses til mindre enn 5

gram om dagen. I Norge er saltinntaket i gjennomsnitt omtrent dobbelt så høyt

som anbefalt ca. 10 gram daglig.

Det meste (7080 prosent) – av saltet vi får i oss kommer

fra ferdigmat og fra serveringssteder/ kantiner. Mindre tilsetning av salt ved produksjon og

salg av mat kan derfor ha stor betydning for inntaket av salt og for helsa vår.

Skjerpet innsats også i Norge

Både i WHO og EU er salt høyt på dagsorden. WHO arbeider nå

for at saltinntaket skal reduseres med 30 prosent på verdensbasis for å

forbygge hjertekarsykdommer, slag og tidlig død.

Norske helsemyndigheter mener også at reduksjon i saltinntak

har stor betydning for folkehelsen. Nasjonalt råd for ernæring la i 2011 fram

forslag til en strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen.

Dialog med matvarebransjen om å redusere saltinnholdet i

produktene deres, kombinert med bedre informasjon til forbrukere er sentrale

elementer i strategien.

Det er relativt høy bevissthet om at man ikke bør spise for

mye salt, men vanskelig for forbrukeren å finne ut hvor mye salt matvarene

inneholder. Merking av saltinnhold er i dag frivillig og gjøres ikke av alle

produsenter. Fra desember 2014 vil nye merkeregler gjelde i EU og Norge. Da

innføres krav om deklarasjon av saltinnholdet.