Samarbeid om brukerversjon av behandlingsretningslinjer

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen og Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, med den nye brukerversjonen av nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes. 
Brukerversjonen av de nasjonale behandlingsretningslinjene for diabetes er i dag sendt ut til de 41.000 medlemmene i Diabetesforbundet og alle landets fastleger.
Dette samarbeidet med Diabetesforbundet understreker tydelig at en god diabetesbehandling er avhengig av et godt samarbeid mellom helsetjenesten og den som har diabetes, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Brukervennlig informasjon
Våren 2009 fikk leger og annet helsepersonell egne Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes, utgitt av Helsedirektoratet. Nå foreligger altså brukerversjonen. Drøyt 150 sider med detaljert informasjon beregnet i hovedsak på fagpersoner, er gjort om til 48 sider med brukervennlig informasjon om de samme temaene. I denne prosessen har Diabetesforbundet vært samarbeidspartner.
Det er vårt ønske at de foreliggende retningslinjene vil være viktige elementer i bedringen av diabetesbehandlingen i Norge, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.
Legger til rette for egenbehandling
Diabetesbehandlingen i Norge er blitt bedre de siste årene, men den økende forekomsten av sykdomstilfeller krever økt satsning på forebygging og egenbehandling.
Egenbehandling er helt sentralt for et godt og langt liv med diabetes. Håpet er at denne brukerversjonen skal gjøre dette lettere, gjennom å vise hver enkelt hvilke muligheter, hensyn og rettigheter som finnes, sier Larsen og Allgot.
Et godt samspill mellom personer med diabetes og helsepersonell er også viktig.
Felles retningslinjer åpner for felles forståelse av både sykdommens egenart, behandlingsmålene og behandlingsstrategien, sier Larsen og Allgot.