Samarbeid om innovativt journalsystem

’Unilabs er stolte av å kunne støtte utviklingen av et nytt og unikt journalsystem for primærhelsetjenesten, og er takknemlig for at Pridok har valgt Unilabs som samarbeidspartner.’

VELLYKKET SAMARBEID: Renate Hedenstad, Commercial Head, Unilabs Norge AS og Jørgen Gilberg, styreformann, Pridok AS.

Det er innledningen på en pressemelding fra de to samarbeidspartnerne. Videre: Samarbeidet gjør at Unilabs vil være den første fullintegrerte leverandøren av laboratorie- og røntgen tjenester, som vil forenkle henvisnings- og rekvireringsprosessen for brukerne. Unilabs har investert i forhåndskjøpte lisenser, og vil kunne sponse utvalgte brukere med inntil ett års lisenser for å løfte løsningen og samarbeidet ytterligere.

Plattformuavhengig

• Dagens rekvisisjonsprogrammer på laboratorietjenester fungerer kun hvis det er installert på en Windows PC. Pridok EPJ kjøres i en nettleser, er plattformuavhengig og skal kunne brukes på alt fra Mac, PC, Ipad, Iphone eller lignende. Vi er derfor veldig glade for at Unilabs, Europas største totalleverandør av laboratorietjenester, så fordelen med å tilpasse sine systemer med oss, sier Jørgen Gilberg, styreformann i Pridok AS.

Fakta om innovatøren

Pridok AS er et Horten-basert software-firma som har utviklet et nytt og moderne skybasert elektronisk pasientjournalsystem, Pridok EPJ på Microsoft Azure-plattformen.

Pridok AS har siden 2012 jobbet med å utvikle et pasientjournalsystem tilpasset primærhelsetjenesten. Pridok ble startet opp av brødrene Jørn, Frode og Jørgen Gilberg.Jørn Gilberg er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Sarpsborg, Frode Gilberg MSc Informasjonssikkerhet og Jørgen Gilberg MSc Finansiering.

Brødrene startet i 2012 jobben med å utvikle en datamodell til et nytt pasientjournalsystem, og kunne i 2013 starte opp firmaet Pridok AS. Frode og Jørgen Gilberg har mange års erfaring med å utvikle fagsystemer, og sammen med Jørn som har lang fartstid som fastlege, så de i felleskap behovet og muligheten for å utvikle et tidsriktig og fleksibelt journalsystem som er tilpasset og optimalisert for den kliniske hverdagen. I ryggen har brødrene et dyktig team med utviklere som hjelper de med å realisere dette.

Innovasjon Norge har bidratt med betydelige midler og sterke investorer er med på å sikre selskapets utvikling.

Pridok-plattformens fordeler:
– 100 % skybasert
– Brukervennlig og sikkert
– Tilgjengelig over alt
– Ingen installasjon eller servere
– Terminalfri betalingsløsning, blant annet Vipps
– Morgendagens løsning for kvalitativ og kvantitativ helsehjelp
– Betjene hele verdikjeden i primærhelsetjenesten

(Pressemelding)