Samarbeider med KS om gjennomføringen av samhandlingsreformen

Det oppnevnes en koordineringsgruppe for gjennomføringsprosjektet, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Departementet oppnevner ti medlemmer av koordineringsgruppen, som representerer Helsedirektoratet, fylkesmennene, de regionale helseforetakene, samt andre berørte departementer og involverte fagavdelinger i HOD.  
KS oppnevner seks representanter fra KS og kommunesektoren.