Samhandlingsreformen blir stortingsmelding

 

– Kommunene vil spille en avgjørende rolle for at denne reformen skal lykkes. Kommunene har allerede i dag ansvar for mange viktige oppgaver av betydning for folks helse. Et utvidet ansvar vil berøre spørsmål om både organisering og finansiering av kommunesektoren, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
Samhandlingsreformen var tenkt lagt fram i april i år, men i og med at regjeringen skal legge fram reformen i form av en stortingsmelding, må man ha noe mer tid for å ferdigstille arbeidet.