Samhandlingsreformen kommer – vær forberedt!

I løpet av høsten skal Bach arrangere en rekke e-helseseminarer sammen med Helsedirektoratet, KS, Norsk helsenett, KITH og Norsk sykepleierforbunds Samspill-prosjekter.

Samhandling er nøkkelordet i helsesektoren, ikke minst i forbindelse med den mye omtalte nye reformen. Men bak ordet ligger det viktige, spennende og til dels omfattende endringer i måten å jobbe på, både organisatorisk og i forhold til verktøyene man bruker.

Høstens rekke av regionale e-helseseminarer tar mål av seg til å presentere muligheter og modeller for hvordan helsepersonell kan bruke IKT for å jobbe smartere og mer sømløst i tråd med ideene fra Samhandlingsreformen.

– Disse seminarene skal være et bidrag til å ruste landets helsearbeidere til å kommunisere mer og bedre med hverandre ved hjelp av IKT-verktøyer, sier prosjektleder Bodil Bach.

Gjennom flere år har arrangørene gjennomført seminar-rekker med e-helse som tema og med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. 
I år er det Bergen, Gardermoen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø som får besøk av arrangementet. Seminarene er lagt opp med emner knyttet Helse- og Omsorgsdepartmentets reform.

Denne høsten ligger fokuset særlig på konkrete utfordringer og muligheter som aktørene vil møte relatert til meldingstjenester. Her vil det blant annet bli en nyttig, praktisk demonstrasjon med meldinger som går mellom mange aktører