Cxense Display

Samler data om hjertestans

Norsk hjertestansregister fikk status som nasjonalt kvalitetsregister i 2013. Alle som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, der en form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal i utgangspunktet inkluderes i registeret. I 2013 fikk hjertestansregisteret inn data fra ambulansetjeneste som dekket rundt halvparten av landets befolkning.

Helseforetakene i Helse Midt-Norge er blant de som ennå ikke leverer data. Den offisielle åpningen i Trondheim 16. mars var en markering for å formalisere arbeidet og forsøke å samle Norge til ett rike også på dette feltet.

– St. Olavs Hospital har godkjenning til å starte registrering, men mangler foreløpig midler til å drifte et slikt register, sier HLR-koordinator Nina Brå ved St. Olav.

Hun sto for den lokale driften av forskningsprosjektet EURECA 2014 på hjertestans som St. Olavs Hospital deltok i, i oktober i fjor. Aktører i totalt 27 land leverte informasjon i dette prosjektet, basert på samme datasett. I løpet av den måneden leverte sykehuset data på 21 tilfeller av hjertestans. Resultatene fra dette prosjektet er ennå ikke klare.

Forbedre kjeden som redder liv

– Norsk hjertestansregister er primært et kvalitetsregister, men man kan også hente ut data til å drive forskning. Målet er å bruke registeret til å forbedre kvaliteten i hele kjeden som redder liv, forteller Brå.

Dataene registeret samler skal gi indikasjoner på hvordan behandlingskjeden fungerer, fra ferdighetene til den som varsler AMK om hjertestansen, via AMK sin effektivitet og ambulanse og luftambulanse sine kvalifikasjoner, til kvaliteten på beredskap og behandling.

Trenger et helhetlig bilde

Ingvild Tjelmeland, som er prosjektleder for Norsk hjertestansregister, håper at hele landet snart vil bidra med data. Det er nødvendig for å få et fullverdig register.

– Norge er et langstrakt land, med store ulikheter i befolkningstetthet, geografi og løsninger på helsetjenester. Om ikke alle foretak bidrar med data, vil ikke resultatet være representativt for landet som helhet. Et helhetlig bilde er viktig for å kunne si noe om forekomst, hva som fungerer bra og hva vi kan bli bedre på, sier Tjelmeland.

Om lag åtte av ti tilfeller av hjertestans er kardial (sykdom i selve hjertet). Registeret inkluderer også andre tilfeller, for eksempel stans som følge av overdose, drukning eller kvelning. Ifølge det som fins av data overlever ca. 8 prosent av de som får hjertestans i Norge de første 30 dagene etter stansen.