Samler EKG-innkjøp i nord

Med Sykehusinnkjøps hjelp går helseforetakene i Nord-Norge for første gang sammen om en regional anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr.

Sykehusinnkjøp HF har hjulpet Helse Nord RHF med en felles regional avtale for innkjøp av EKG-maskiner. (Illustrasjonsfoto)

Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord har nå forhandlet frem avtalen på vegne av Helse Nord RHF og de underliggende foretakene. Forhandleren Scan Med Norge AS skal nå levere EKG-apparater til samtlige sykehus i regionen, melder sykehusinnkjop.no.

ComPACS

– I 2016 innførte Helse Nord et nytt felles EKG-system med navnet ComPACS. Derfor ble det nødvendig å skifte ut de eldre EKG-apparatene som ikke kunne kommunisere med systemet. I den forbindelse ble det besluttet å gjennomføre en felles anskaffelse av EKG-apparater for hele Helse Nord, forteller prosjektleder Lina Marie Rudborg i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord.

Første regionale fellesavtale

Dette er den aller første regionale fellesavtalen for medisinsk teknisk utstyr (MTG) som er gjort i Helse Nord RHF. Gjennom en felles avtale for alle sykehusene har man spart både tid og ressurser. I tillegg er innkjøpsvolumet betydelig større enn om hvert enkelt sykehus skulle inngått sin egen lokale avtale.

– Fordi volumet var av en slik størrelse fikk vi også reduserte priser. Dermed får sykehusene mer midler til å kjøpe inn annet utstyr, sier Rudborg.

Lettere sammen

Et viktig formål med å etablere Sykehusinnkjøp HF var å kunne gjøre innkjøp for spesialisthelsetjenesten på bedre måter. Divisjon nord i Sykehusinnkjøp består nå av de gamle innkjøpsavdelingene i Helse Nord RHF og de underliggende foretakene. Og samlingen av innkjøperne i Sykehusinnkjøp er allerede nå i ferd med å gi resultater.

– Dette var en første avtale, og potensialet blir absolutt lettere å utnytte nå som innkjøperne sitter i en felles organisasjon da det gir bedre oversikt over hva alle sykehusene skal ha til enhver tid, sier prosjektlederen.

Bredt sammensatt gruppe

I arbeidet med EKG-avtalen ble alle helseforetakene invitert til å delta i innkjøpsgruppa. Fra UNN deltok medisinsk teknisk ingeniør Øystein Albrigtsen, fra Helgelanssykehuset deltok medisinsk teknisk ingeniør Øystein Sten, og fra Helse Nord deltok som leder av gruppen Lina-Marie Rudborg.

Krav for fire modeller

Det ble satt opp krav for fire modeller: EKG-apparat, hvile, enkel, EKG-apparat, hvile, avansert, EKG-apparat belastning, og Holterapparat for langtidsmåling. Evalueringskriteriene var pris, teknologi, miljø og service. Det ble Scan Med som vant anbudet for alle modellene. EKG-apparat, hvile, enkel, er det mest brukte på sykehusene, og dette ble det umiddelbart bestilt 50 stk av etter avtalen. Avtalen er av type rammeavtale, med varighet på to år, og mulighet for forlengelse i to år.

(Kilde: sykehusinnkjop.no)