Cxense Display

– Sammenslåing gir dyrere sykehus

En analyse av samtlige sammenslåinger av sykehus i Norge i perioden 1992 til 2000 viser at nedleggelsene førte til økte utgifter per pasient, skriver Aftenposten.
Professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, var sammen med kollega Lars-Erik Kjekshus ansvarlig for studien som ble offentliggjort i 2007.
Med ett unntak førte sammenslåingene til at utgiftene per pasient i gjennomsnitt økte. Økningen var i gjennomsnitt 2?3 prosent. Lignende forskning internasjonalt har kommet til samme resultat. Effektiviteten faller etter en sammenslåing, sier Hagen.
Studien bygger på en sammenligning av hva man fikk ut av ressursene i form av antall behandlede pasienter, målt før og etter sammenslåingen. Fallet i effektivitet ble konstatert både to og fem år etter at de små sykehusene ble slukt.
Hagen mener internasjonal forskning viser at når sykehusenhetene blir større enn 180?200 senger, går fordelene ved å være stor tapt i behovet for økt koordinering.
Av og til oppnår man lavere kostnader ved å legge ned lokalsykehus. Men da må man være tøff og legge ned alt av akutt-tilbud ved sykehuset. Det som skjer i dag, er at man seigpiner en rekke mindre sykehus. Det skaper først og fremst store frustrasjoner og trolig dårligere innsats blant de ansatte, sier Hagen.
(NTB)