Cxense Display

Sårinfeksjoner etter keisersnitt kan reduseres

Hyppigheten av infeksjoner etter keisersnitt i Norge ligger i nedre sjikt sammenlignet med andre europeiske land, slås det fast i undersøkelsen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Det er allikevel alvorlig nok at om lag hver tolvte kvinne får sårinfeksjon som komplikasjon til utført keisersnitt, sier seniorrådgiver Hanne-Merete Eriksen i avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet. Eriksen, som er førsteforfatter for artikkelen i Tidsskriftet, mener mye kan gjøres for å redusere infeksjonsforekomsten ved fortsatt overvåking og forebyggende tiltak.

Flere fødsler med keisersnitt

Årlig gjennomføres om lag 9 000 keisersnitt i Norge. Andelen barn som fødes med keisersnitt i Norge har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006. Etter ethvert operativt inngrep, også keisersnitt, kan det oppstå komplikasjoner. En viktig komplikasjon er postoperative sårinfeksjoner. Risikoen for slike infeksjoner kan aldri bli lik null. Informasjon om infeksjonsrisiko bør alltid inngå som en del av den totale informasjonen den gravide skal få, slik at hun har tilgang på mest mulig kunnskap i de tilfeller hvor hun kan velge mellom å føde vaginalt eller å gjennomgå et keisersnitt, mener Eriksen.

Helseregisteret NOIS kan redusere infeksjonsforekomst

Formålet med NOIS, som er et sentralt helseregister regulert i egen forskrift, er å drive en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av infeksjoner i det enkelte sykehus. Dette skal gi grunnlag for å forebygge sykehusinfeksjoner. Undersøkelser fra andre land har vist at infeksjonsovervåking i seg selv reduserer hyppigheten av infeksjoner.