Se hvordan St. Olavs Hospital trener på akutte medisinke tilstander

VIDEO: Den datastyrte dukken «Johanna» kan simulere sykdom. Hun snakker, puster, har puls og kan ta i mot medisiner.

Videoen under viser hvordan St. Olavs Hospital trener helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner ved Medisinsk SimulatorSenter.

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) er et kompetansesenter for trening i akutte medisinske tilstander


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre