Se syklotronen ankomme St. Olavs hospital

VIDEO: ​Partikkelakseleratoren gjør at St. Olavs hospital nå kan starte produksjonen av sine egne radioaktive legemidler framfor å få dem flydd inn fra Oslo.

Mandag morgen ble syklotronen levert og heiset inn i betonghvelvet på det nye PET-senteret ved St. Olavs hospital. Her kan du høre avdelingssjef ved avdeling for nukleærmedisin, Marianne Leirdal Stokkan, fortelle om syklotronen:


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre