Ser på effekt av kontinuitet i omsorg på psykososial helse hos barn og unge

Kunnskapssenteret

skal også inkludere studier om hvordan kontinuitet i omsorgen påvirker

beboernes opplevelse av å bo på en i institusjonen.

Varighet,

sted, tverrfaglighet, sosiale relasjoner, tilgjengelighet og stabilitet

er sentrale dimensjoner i kontinuitet i omsorg.

– Vi vil

søke etter studier som ser på effekten av lange versus korte skift,

turnover og tilgjengelighet i akuttsituasjoner. Vi vil også se på

hvordan antall miljøarbeidere per barn og bruk av ekstravakter og

vikarer i institusjoner påvirker barnas livssituasjon, sier Heather

Menzies Munthe-Kaas, forsker ved Kunnskapssenteret.

Det er

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt den

systematiske oversikten. Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2012