Setter velferdsteknologi på kartet

Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en visuell oversikt over antall velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. Siden 2012 har senteret registrert over 200 prosjekter som er eller har vært aktive i kommunene.

På det elektroniske kartet, som er tilgjengelig på Ehelsedirektoratets hjemmeside (https://ehelse.no/nyheter/setter-velferdsteknologi-pa-kartet), er det bare å trykke for å få en detaljert fremstilling.

– Vi er veldig tilfredse med å få opp en slik oversikt over hvordan velferdsteknologien både prøves ut og er i ferd med å bli integrert del av helse- og omsorgstjenesten i flere kommuner, sier Jon Helge Andersen, programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Direktoratet for e-helse.

Han legger til: – Aktivitetsnivået på velferdsteknologi i landet er doblet fra 2013 til 2016, og i enkelte regioner er den firedoblet. Det er vi veldig fornøyd med.

Mangfold av utprøvinger

Sammenstillingen er ment å vise mangfoldet av utprøvinger av velferdsteknologi, og  erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Jon Helge Andersen håper kartet både vil inspirere flere kommuner til å ønske å være med på kartet, og å sette utprøving og innføring av velferdsteknologi på kommuneplanen.

– Velferdsteknologi handler både om å gi bedre tjenester til brukere og pårørende, og etablere bedre arbeidsprosesser for ansatte slik at en på sikt øker omsorgskapasiteten i helse- og omsorgstjenesten, sier Andersen.

200 nye kommuner

Kartet viser at velferdsteknologi er utprøvd i 227 kommuner.  Av disse har 34 deltatt i utprøvinger i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2013-2016.

Rundt 200 nye kommuner er tatt opp i programmet fra juni 2017 som del av 28 prosjekter som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen til innføring av velferdsteknologi. Prosjektene er organisert som samarbeid mellom flere kommuner.

(Kilde: ehelse.no)