SI Hamar godkjent som utdanningsinstitusjon for bryst- og endokrinkirurgi

I juni kom bekreftelsen fra Helsedirektoratet om at søknaden var innvilget.

I Helsedirektoratets vedtak heter det blant annet:

"Helsedirektoratet

finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset

Innlandet, ved kirurgisk avdeling Hamar, som utdanningsinstitusjon for

spesialutdanning i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe II."