Sikrer finansiering til videre utvikling av kreftvaksine

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs AS henter NOK 125 millioner til videre dokumentasjon av vaksinen til behandling av kreft og en utredning av om vaksinen også kan utvikles til å brukes som en forebyggende kreftvaksine.

(Illustrasjonsfoto: Charlotte Sverdrup)

Eksisterende aksjonærer og ansatte investerer NOK 100 millioner og et fåtall nye investorer bidrar med NOK 25 millioner, skriver Ultimovacs i en pressemelding.

Kreftvaksine i kombinasjon med immunterapi

Ketil Fjerdingen, styreleder i Ultimovacs. (Foto: Anton Soggiu)

De midlene som nå er hentet inn skal blant annet brukes til gjennomføring av en ny studie hvor selskapets kreftvaksine, UV1, skal prøves i en kombinasjon med annen immunterapi som samlet øker immunsystemets mulighet til å bekjempe kreft. Studien skal gi et datagrunnlag som bekrefter at det er riktig å gjennomføre de siste, store studiene før søknad om registrering av vaksinen som nytt legemiddel.

– Vi er godt fornøyd med at vi har fått nødvendig kapital for å realisere neste steg i utviklingsplanen for selskapet, sier styreleder Ketil Fjerdingen i Ultimovacs.

Behandlende og forebyggende

Ultimovacs vurderer også hvordan vaksinen kan kombineres med annen vaksineteknologi slik at vaksinen i tillegg til å benyttes behandlende kan brukes til å forebygge kreft hos personer med spesielt høy risiko for å utvikle kreftsykdom.

– Vi følger systematisk med på hvordan det går med pasientene fra de tre første fase I-studiene. Vi har nå fulgt disse pasientene i noen år, og det går bedre med dem enn det som er vanlig for tilsvarende pasiente, sier administrerende direktør Øyvind Kongstun Arnesen i Ultimovacs.

Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs. (Foto: Charlotte Sverdrup)

Selskapet ser dette som klare signaler på at vaksinen har evne til å bekjempe kreft, forteller han.

– Dette er grunnlaget for å fortsette dokumentasjonen av vaksinen som en teknologiplattform hvor den kan bidra i behandling av mange krefttyper i ulike kombinasjoner med andre legemidler. Vi har styrket staben med flere erfarne og svært kompetente medarbeidere, og vil bygge selskapet videre i 2018, sier Arnesen.

Mulig børsnotering

Selskapet starter nå forberedelser til en mulig børsnotering av Ultimovacs i løpet av 12-18 måneder, slik at flere fremtidige finansieringsalternativer kan vurderes nærmere.

Ultimovacs er verdsatt til NOK 675 millioner før innhenting av ny kapital. DNB Markets og Arctic Securities har bistått selskapet som finansielle rådgivere og tilretteleggere av transaksjonen.

(Pressemelding)

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre