Sikrere og raskere diagnose ved brystkreft med digital mikroskopering

Overlege og superbruker Bettina Casati holdt en presentasjon om systemet og orienterte om de mulighetene som ligger i digital mikroskopering, ikke minst i forhold til kvalitet og sikkerhet i diagnostikken. Systemet som er levert er et av de mest avanserte i verden innenfor sitt omåde.

Utgangspunktet for digital mikroskopering var behovet for en sikrere og raskere diagnose ved brystkreft. Ved innhenting av informasjon om hvilke systemer som fantes på markedet i samarbeid med byggherre, Nye Ahus og brukerne på patologisk-anatomisk avdeling , ble det klart at det var systemer  på markedet som også kunne brukes til andre relevante formål.

Idag er bruksområdene for digital mikroskopering : 

·        Diagnostikk
·        Undervisning av legestudenter
·        Videre- og etterutdanningskurs
·        Forskning
·        Konsultasjon (nasjonalt/ internasjonalt)

Det er planlagt opplæring for patologene i november med ibruktaking av systemet i 2011.