Siri Hatlen adm. dir. ved Oslo universitetssykehus

-Dette er en av de viktigste jobbene i norsk helsevesen, og vi er svært glade for at vi har fått Siri Hatlen til å lede det nye helseforetaket. Hennes lange erfaring fra helsevesenet, solide lederegenskaper og samarbeidsfokus er viktige for den fasen Oslo universitetssykehus går inn i, sier styreleder Steinar Marthinsen.

Hatlen har en arbeidsform som sikrer forståelse for beslutninger og eierskap til prosesser. Styret mener at hennes evne til bred involvering og medvirkning kombinert med gjennomføringskraft, vil kunne engasjere og mobilisere medarbeiderne, og dermed realisere formålet med etableringen av Oslo universitetssykehus.

– For å sikre gode og likeverdige helsetjenester til pasientene, er det viktig å få til en bedre ressursutnyttelse og samordning av alle sykehusene i Oslo.

– Hatlen har solid kunnskap om helse-Norge, bred erfaring fra store omstillingsprosesser, og ikke minst er hun en god leder som legger vekt på samarbeid med andre og får folk til å jobbe sammen. Det er særlig viktig når tre helseforetak nå er blitt ett, sier Marthinsen.

Siri Hatlen mener etableringen av Oslo universitetssykehus er en viktig og riktig beslutning. Hun gleder seg over muligheten til å få lede det viktige arbeidet med å utvikle dette videre i tråd med målsettingen om å skape gode helsetjenester både for lokalbefolkningen i Oslo-området og for pasienter fra hele landet som trenger spesialisert behandling.

– Jeg gleder meg, men er også ydmyk i forhold til at dette er en svært utfordrende og viktig stilling, sier Siri Hatlen.
– Oslo universitetssykehus har 20.000 meget dyktige medarbeidere som jeg vet vil bidra til at vi lykkes med å nå de høye mål som er satt.

I tillegg til å involvere ansatte og brukerorganisasjoner, vil jeg legge vekt på nær og god dialog med viktige samarbeidspartnere som Oslo kommune, universitetet og høgskoler.

Som øverste leder har jeg et ansvar for å sikre at vi viderefører det gode arbeid som gjøres i de tre sykehusene, og at våre beslutninger tas med utgangspunkt i det beste fra de ulike miljøene, sier Siri Hatlen.

Erik Omland er konstituert i stillingen som administrerende direktør inntil Siri Hatlen tiltrer.