Siri Hatlen går av som leder for Oslo universitetssykehus

Beslutningen om å fratre er gjort i samråd med styreleder Göran Stiernstedt:

– Dette er en vurdering av hva som er best for Oslo universitetssykehus i nåværende situasjon. Ved behandling av budsjett og økonomisk langtidsplan for sykehuset har det oppstått uenighet mellom styrets majoritet og administrerende direktør Siri Hatlen, sier Stiernstedt.

Siri Hatlen har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus siden juni 2009. I den perioden har hun ledet arbeidet med å fusjonere og integrere Aker sykehus, Rikshospitalet (inkludert Radiumhospitalet) og Ullevål sykehus. Fusjonsprosjektet er et av Norgeshistoriens største og mest omfattende.
– Oslo universitetssykehus gjennomfører en omfattende fusjons- og omstillingsprosess som det vil kreve tid, innsats og ressurser å lykkes med. Foretaket har en utfordrende økonomisk situasjon både på kort og på lengre sikt. Jeg konstaterer at det er uenighet mellom styrets flertall og administrerende direktør om hva som skal til for å lykkes med fusjonen videre og hvordan den videre prosess bør gjennomføres. I så krevende spørsmål må administrerende direktør ha den fulle tillit fra et samlet styre, hvilket jeg opplever nå at ikke er tilfelle, sier Siri Hatlen.
Hatlen mener det har blitt nødvendig å fratre som administrerende direktør slik at styret og administrasjonen nå får arbeidsro. Göran Stiernstedt ønsker å rose Hatlen for hennes arbeid i Oslo universitetssykehus:
– Siri Hatlen har gjort et meget godt arbeid de to årene hun har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Hun er en sterk og dyktig leder. Hennes prosjektledelse i forbindelse med fusjonen der arbeidet har vært tydelig delt i milepæler er unikt velgjort og utgjør et meget viktig grunnlag for å kunne fortsette arbeidet med fusjonen av de tre sykehusene, sier styreleder Göran Stiernstedt.
Siri Hatlen fratrer sin stilling den 6. juni og samtidig konstitueres viseadministrerende direktør Jan Eirik Thoresen som leder for Oslo universitetssykehus inntil nyadministrerende direktør er ansatt. Dette arbeidet settes i gang umiddelbart.
Jan Eirik Thoresen er lege og har tidligere blant annet vært direktør for Helse Midt-Norge. Thoresen har vært tilknyttet Oslo universitetssykehus siden 2009 både som prosjektdirektør og viseadministrerende direktør.
Siri Hatlens sluttavtale følger Helse Sør-Østs standard. Hun får 12 måneders etterlønn med eventuell fratrekk av ny lønn dersom hun går inn i nytt arbeid i løpet av perioden.
Når det gjelder det ekstraordinære styremøtet den 6. juni vil saken om økonomisk langtidsplan bli foreslått utsatt.