Sjekker psykisk helse hos barnevernsbarn

Helhetlig bilde
Kayed står for den vitenskapelig koordineringen av prosjektet «Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner», som er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning AS og NTNU (RBUP Midt-Norge med blant andre Thomas Jozefiak involvert). Til sammen skal de undersøke 500 barn og unge mellom 12 og 23 år som bor på barnevernsinstitusjoner over hele landet.
Til sammen skal dette få frem kunnskap i skjæringspunktet mellom psykiatri og barnevern, og prosjektet retter seg mot å etablere et forskningsmessig grunnlag for den helsehjelpen barn og ungdom i institusjon trenger samt innholdet i det omsorgstilbudet som gis i institusjonene. De viktigste forholdene prosjektet ønsker å undersøke er:
?Oppveksthistorie
?Skole og yrkesliv
?Mental helse
?Institusjonelle påvirkere
?Psykososial fungering
?Helsehjelp
?Beskyttelsesfaktor