Skal øke kunnskap om utviklingshemninger og psykiske lidelser

Nasjonal og internasjonal forskning har vist at personer med utviklingshemning er mer utsatt for å utvikle psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser enn befolkningen generelt. Se lenker til rapporter til høyre.
Til tross for dette er personer med utviklingshemning underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og fagoppmerksomhet i forhold til psykisk helse.
Med tre nye filmer satser NAKU på å gjøre noe med dette.
Filmene kan spilles av på www.naku.no.
Opptrappingsplan for psykisk helse
Filmene kommer i stand på bakgrunn av Opptrappingsplan for psykisk helse, og er produsert som en del av arbeidet til Nasjonalt fagnettverk om utviklingshemning og psykisk lidelse. Fagnettverket ligger under NAKU, og har som formål å øke oppmerksomheten, satsningen og utviklingen av helsetjenestetilbudet til personer med utviklingshemning og psykiske lidelser.
Som et ledd i dette arbeidet har nettverket også publisert artikler skrevet av fremtredende norske fagpersoner, med spesiell kompetanse innenfor fagfeltet, i kunnskapsbanken.