Skal bygge nærsykehuset i Alta

Harald Nilsen AS vant totalentreprisen for nærsykehuset i Alta, melder Altaposten.

Grunnsteinen ble nedlagt 14. oktober. Her er helse- og omsorgsminister Bent Høie og sametingspresident Aili Keskitalo på plass under seremonien. (Foto: finnmarksykehuset.no)

Altaposten har tidligere skrevet at første runde viste at rimeligste totalentreprise lå på rundt 200 millioner kroner. Dette sprengte imidlertid avsatt ramme, som er på 400 millioner kroner, alt inkludert. Derfor fikk entreprenøren beskjed om å komme med kostnadsbesparende kutt, og det var fra sykehusbygg også skissert kutt i både løsninger og bygningsmessig omfang.

Bekrefter

I Sykehusbygg HF bekreftes det at prosjektet er blitt mindre, og at det nå er innenfor rammene som er avsatt. I lokalsamfunnet har det også blitt en snakkis at totalentreprisen for det som omtales som et nytt sykehus, kun skulle være på 200 millioner kroner, slik Altaposten tidligere har skrevet. Nå er det offisielt at den første entreprisen er tatt betydelig ned for å spare penger.

Funksjonalitetene ikke rammet

– La meg aller først understreke at funksjonalitetene i bygget ikke er rammet av kostnadskuttene. Dette går ikke på bekostning av tjenestetilbudet, men er praktiske løsninger, som ikke omfatter direkte de helsetilbud som skal gis, sier Brødreskift.

Han bekrefter imidlertid at antall kvadratmeter som omfattet totalentreprisen var på 4500 kvm gulvflate, og nå etter justeringen mellom byggherre og entreprenør er på rundt 4000 kvm. Etter det Altaposten erfarer skal store kjellerareal være fjernet.

180 millioner

– Anbudssummen er på pluss-minus 180 millioner kroner, så vi kan si at den siste gjennomgangen med entreprenøren har vært vellykket, klargjør prosjektlederen i Sykehusbygg HF overfor Altaposten.

 

Fakta om Alta nærsykehus

Skal realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

Nærsykehuset skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med dagens nivå. Vi viderefører dagens nivå på medisinsk dagbehandling, og vi øker fra 9  til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale. Vi etablerer MR og CT og skal øke antallet ultralydundersøkelser.

I tillegg blir deti et nytt tilbud for tyngre avrusning. To av åtte plasser innenfor rusbehandling er dedikert tyngre avrusning.

Det skal bygges og renoveres cirka 5 000 m2. Alta nærsykehus skal dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Alta og Vest-­Finnmark.

(Kilde: finnmarksykehuset.no)