Skal ikke legge ned lokalsykehus

 

Det betyr at det vedtaket vi etter planen skal fatte 24. juni, får betydning for mange år framover og skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet både i forhold til helsetilbud og rekruttering til spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Onsdagens styreseminar for styrene i helseforetakene i Helse Midt-Norge, drøftet prosess fram mot endelig vedtak av Strategi 2020. Høringsfristen utløpet 20. mai og deretter legges det opp til drøftinger og styrebehandling i alle lokale helseforetak før styret for Helse Midt-Norge RHF etter planen skal fatte endelig vedtak 24. juni.
Helse Midt-Norge RHF har lagt opp en grundig gjennomgang av alle høringsuttalelser. Disse gjøres tilgjengelig på web etter hvert som de kommer inn. Styret for Helse Midt-Norge RHF får høringsrunden og administrasjonens vurdering av innkomne uttalelser til behandling i styremøte 3. juni. Deretter skal det utformes et endelig forslag til Strategi 2020.