Skal oppdatere antibiotika-retningslinjene

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Helsedirektoratet skal oppdatere retningslinjene for antibiotikabruk ved sykehus.

Retningsljene vi har i dag ble publisert for seks år siden, og brukes av alle sykehus i Norge. Det har kommet mye ny kunnskap de siste årene, og det er derfor behov for å gjennomgå alle kapitlene nøye, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg)

– Dette er et omfattende og viktig arbeid. Vi legger opp til prosjektstart i vår, og vil legge ut oppdateringer jevnlig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vil redusere antibiotikabruken enda mer

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er blant de aller mest brukte retningslinjene med rundt 60.000 sidevisinger hver måned.

– Retningslinjene er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av bredspektret, resistensdrivende antibiotika som ikke er nødvendig. Med nye, oppdaterte retningslinjer, ønsker vi å bidra til at helsevesenet reduserer bruken av antibiotika enda mer. Antibiotikaresistens er en stadig større trussel mot moderne helsetjenester, og det er avgjørende at vi får til en ytterligere reduksjon. Det handler faktisk om å redde liv, sier Guldvog.

Vil bruke to år

Oppdateringen av de rundt 160 rådene vil ta rundt to år, og vil skje i samarbeid med fageksperter fra hele landet og med den nasjonale kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

– Heldigvis har vi et godt utgangspunkt. Både sykehusene og primærhelsetjenesten er på god vei, og vi har på mange måter en bedre situasjon enn andre land. I Norge er det ennå trygt å behandle «vanlig» lungebetennelse med penicillin, mens man i land med mye resistens må bruke mer bredspektra antibiotika, sier Guldvog.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet