Skeptisk til ansettelse

NITO uttrykker misnøye med at Thomas Bagley er ansatt i den nyopprettede stillingen som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett.

Trond Markussen i NITO uttrykker sterk skepsis til prosessen. (Foto: NITO)

Det skriver NRK: – Vi kan vanskelig se at Bagley er rett mann til å bygge opp igjen tilliten til at pasientdata lagres og deles på en trygg måte, sier president Trond Markussen i NITO.

Bagley fungerte som teknologidirektør i Norges største helseforetak, og hadde siden 2016 fungert som styreleder i datterselskapet Sykehuspartner.

Selskapet drifter IKT-infrastrukturen og systemene som blir brukt av sykehusene på Østlandet.

(Kilde: digi.no)