Skifter navn til TouchPoint Medical

– TouchPoint merker at det er en økende bevissthet om gevinstene ved digitale legemiddelautomater, særlig knyttet til sikker lagring av legemiddel og kontroll og sporbarhet av hvem som tar ut medisin, sier daglig leder Pål Nesteby i TouchPoint Medical Norge. (Foto: TouchPoint Medical Norge)

Tidligere i år ble det norske helseteknologiselskapet Health Tech kjøpt opp av den amerikanske giganten TouchPoint. Health Tech skifter nå navn til TouchPoint Medical og blir dermed den nordiske armen i den globale gigantens organisasjon.

Selskapet jobber nå for fullt med å rulle ut flere produkter og konsepter for å digitalisere legemiddelhåndteringen i Norden, heter det i en pressemelding.

Navneskiftet markerer også starten på en intensivert satsning i Norden med Health Techs tidligere produkter; digital, sikker og automatisert legemiddellogistikk og legemiddelhåndtering, og TouchPoints portefølje av «Point of care»-produkter, som arbeidsstasjoner og utstyrstraller.

Gevinst ved digital legemiddelhåndtering

– Vi merker at vi har et stort apparat i ryggen. Det har gjort at vi nå er godt i gang med å styrke oss med flere ressurser og posisjonere oss for en rekke anbud som kommer i kommunesektoren i Norge nå fremover, sier daglig leder Pål Nesteby i TouchPoint Medical Norge.

I løpet av høsten skal flere norske kommuner ut med anbud på logistikkløsning for legemidler. TouchPoint merker at det er en økende bevissthet om gevinstene ved digitale legemiddelautomater, særlig knyttet til sikker lagring av legemiddel og kontroll og sporbarhet av hvem som tar ut medisin. Studier viser også at legemiddelautomater bidrar til vesentlig forbedret pasientsikkerhet ved sterkt redusert fare for feilmedisinering, mindre svinn og ikke minst mer tid til pasienten.

– Vi ser at interessen er der, og spesielt blant sykehjem og på sykehus i alle de nordiske landene er dette høyt på agendaen nå, sier Nesteby.

Styrker satsningen i Sverige

Selskapet har lenge hatt en sterk posisjon i Sverige, men er som TouchPoint i ferd med å styrke satsningen ytterligere. I løpet av våren vant de også her rammeavtaler i Värmlands län, Sörmlands län og Västmanland län.

– Vi er i gang med leveranser innenfor de nye rammeavtalene, og ruller nå også ut en ny versjon av programvaren vår, som er enda mer attraktiv for både eksisterende og nye kunder, sier Nesteby.

(Pressemelding)


TouchPoint Inc har 4500 ansatte verden over og leverer løsninger innenfor «Medical Management Solutions» og «Point of care solutions». Selskapets misjon er å forene medisinsk teknologi og helseleverandører for å utvikle innovative løsninger til pasientenes beste. Selskapet kjøpte i janaur 2019 den norske helseteknologileverandøren Health Tech som ble etablert i 2004. Siden den gang er de blitt Nordens ledende leverandør av datastyrte lagrings- og logistikkløsninger for legemidler og medisinsk forbruksmateriell. TouchPoints legemiddelautomater er i dag installert på sykehus (legevakt, intensivavdelinger, sengeposter og felleslager), helsehus, sykehjem, fengsel og legevakter i Norge, Sverige og Finland.