Skilsmissebarn blir oftere uføre

Faren for å falle ut av arbeidslivet er størst dersom man vokser opp med enslige eller skilte foreldre.
– Alle andre familiesituasjoner enn å vokse opp med sine biologiske foreldre øker sannsynligheten for å falle ut av arbeidslivet, sier Fafo-forsker Christer Hyggen til Bergens Tidende.

– Det kan ha med foreldrenes økonomiske situasjon å gjøre. En enslig forsørger har i mindre grad økonomiske ressurser tilgjengelig. Familier med to foreldre kan også ha mer tid til overs til å hjelpe barna i skolesituasjonen, sier han.

Hyggens funn er publisert i artikkelen «Unge arbeidsuføre – livsløp og risiko» i Tidsskrift for Velferdsforskning. Artikkelen baserer seg på en studie hvor en har fulgt 2.000 personer i 18 år fra de gikk ut av grunnskolen.

Ifølge psykolog Kyrre Breivik ved HEMIL-senteret viser studier at skilsmissebarn har dårligere skoleprestasjoner, lavere utdanningsnivå, mer atferdsproblemer og høyere risiko for depresjoner. Han mener svakere økonomi, færre ressurser i familien, konflikter og stress er forklaringen til at skilsmissebarn klarer seg dårligere på en rekke områder.

– Denne gruppen har noe høyere risiko for svakere tilpasninger på de fleste mål, også i voksenlivet. Men det er viktig å være klar over at de aller fleste barn som opplever skilsmisser, klarer seg bra, både som barn og voksne, sier han. 

 

(NTB)