Cxense Display

Slagenhet med tidlig støttet utskriving mest kostnadseffektivt

Pasienter med akutt hjerneslag kan behandles i sengeavdelinger, vanlige slagenheter eller i slagenheter med tidlig støttet utskriving, dvs. at pasientene får tett oppfølging hjemme.
Kunnskapssenteret har vurdert effekt og gjort en modellbasert økonomisk evalueringav hvordan man best kan organisere behandlings- og rehabiliteringstilbudet i sykehus til pasienter med akutt hjerneslag.
Liten forskjell i effekt

– Vi fant to oversikter med høy kvalitet og én studie med lav risiko for systematisk feil, sier helseøkonom Vida Hamidi ved Kunnskapssenteret.

Dokumentasjonen viser liten forskjell i effekt på dødelighet og alvorlige følgetilstander om pasientene behandles i slagenheter eller sengeavdeling. Den økonomiske analysen tyder på at slagenhet er mer kostnadseffektivt.
Den samlede dokumentasjonen for effekt viste at:
  • Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i vanlige slagenheter gir trolig lavere dødelighet sammenlignet med behandling i sengeavdelinger. For pasienter med moderate eller alvorlige følgetilstander etter slag, er det muligens liten eller ingen forskjell mellom behandlingsalternativene.
  • Behandling i slagenheter med tidlig støttet utskriving utgjør muligens liten eller ingen forskjell for dødelighet og følgetilstander sammenlignet med behandling i vanlige slagenheter.
Slagenhet kostnadseffektivt

Den helseøkonomiske evalueringen antyder at:

  • Behandling i vanlige slagenheter gir 0,33 flere kvalitetsjusterte leveår og reduserer livstidskostnader (NOK -337 000) sammenlignet med vanlige sengeavdelinger.
  • Behandling i slagenhet med tidlig støttet utskriving medfører en total gevinst på 0,17 kvalitetsjusterte leveår og reduserer livstidskostnader (NOK -127 000) sammenlignet med behandling i vanlig slagenhet.
  • Sensitivitetsanalysene indikerer at behandling i en slagenhet med tidlig støttet utskriving med stor sannsynlighet er det mest kostnadseffektive alternativet.