Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner

Reduserer luftveisinfeksjoner og diaré

– Vi fant at forekomst av luftveisinfeksjoner og diaré trolig blir mye mindre i barnehager og skoler som har ekstra oppmerksomhet på håndvask og opplæring om smittevern, sammenliknet med forekomst i barnehager og skoler som ikke har tiltak utover vanlig praksis, sier prosjektleder og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret Ingeborg Beate Lidal.

Resultatene indikerer at man kan forvente en reduksjon på 10 – 50 prosent færre infeksjoner blant barna. Slike tiltak bedrer trolig også hygiene­atferden til ­barna.

– Hvis man i tillegg til oppmerksomhet på håndvask og opplæring om smittevern – bruker hånddesinfeksjon, vil det trolig bidra til at sykefraværet blant skolebarn reduseres med 30 – 50 prosent, sammenliknet med barn som kun får opplæring i smittevern og juksedesinfeksjon (placebo), fortsetter Lidal.

Flere tiltak samtidig

Forskerne inkluderte fire systematiske oversikter om effekt av totalt ni ulike smitteverntiltak.

– Det er best dokumentasjon for virkningen av flere tiltak samtidig, altså tiltak som består av mer enn ett enkelt grep for å redusere smitte, sier Lidal.

For tiltak alene, som kun håndvask eller kun hånddesinfeksjon brukt i skole og barnehage, kan vi ikke uttale oss om effekt, fordi studiemetodene bak disse resultatene er av svært lav kvalitet. Det betyr ikke at slike tiltak ikke virker, men at forskningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å konkludere om virkningen, forklarer Lidal.