’Snart er alt annerledes’

Aftenposten hadde en av sine stjernejournalister, Joacim Lund, på teknologifesten South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas for å rapportere om teknologien som forandrer verden.

Joachim Lund: – Nesten halvparten av oss vil få kreft før eller siden. Teknologien kan redde oss. (Foto: Aftenposten)

Joacim Lund, som har mat og teknologi som spesialfelt, fikk god plass i siste lørdagsutgave for å fortelle om ’hvordan vi spiser, lever, overlever og forflytter oss’. Her slår han fast: ’Snart er alt annerledes.’

Lund fant riktignok ikke de store, spektakulære nyhetene, som ’en ny Facebook, Apple eller Amazon mellom oppstartbedriftene’, men det var likevel masse nytt og spennende å rapportere om. Han tar for seg flere felt, knyttet til høyteknologi, bl.a.:

Helse

”I helsevesenet finnes det to viktige mål som teknologien nå er i ferd med å innfri. Det ene er å unngå akuttmottaket og sykehusopphold, både for å unngå menneskelig lidelse og fordi det koster ubegripelig mye penger. Kombinasjonen kunstig intelligens, mobilteknologi og stadig mindre, bedre og billigere sensorer gjør det nå mulig å oppdage symptomer mye tidligere, og gjøre noe før det er for sent. Det gir høyere livskvalitet og reduserer risikoen for alvorlig sykdom og for tidlig død.

Et annet mål er å gi effektiv behandling til pasienter som er syke. Innen genmodifisering går utviklingen raskt, noe som kan revolusjonere forebygging og behandling av alle tenkelige sykdommer.

I nevroteknologien utvikles fremtidens proteser. De er fulle av mikrochips, beveger seg naturlig, kan hektes på kroppens nervesystem, styres med tankekraft og føle berøring.

Det utvikles også teknologi som skal sørge for at pasienter tar medisinene sine og møter opp til avtaler, to av de største utgiftspostene på helsebudsjettet.

Implementeringen av all denne teknologien går imidlertid ikke like raskt. Vet vi at det virker? Hva med bivirkningene? Datasikkerhet? Det kan ta mange år før dagens teknologi blir godkjent og tatt i bruk.

Nesten halvparten av oss vil få kreft før eller siden. Teknologien kan redde oss.

Lamme reiser seg, blinde ser

Nevroteknologi er et annet fagfelt som opplever en revolusjon nå, med nye metoder som i mange tilfeller kan lege lammelser og synstap.

Mangler du armer eller ben, kan du glede deg over en hurtig utvikling innen proteser og såkalte exoskjelett, som nå kan kobles til nervesystemet slik at de kan styres med tankekraft og sende signaler tilbake til hjernen, slik at du kan føle med fingre du ikke har. Dette er for øvrig en utvikling som i stor grad drives fremover av amerikanske soldater som er blitt skadet i krig.”

NEVROTEKNOLOGI: Menneskelig finger berører robotfinger, inspirert av Michelangelos berømte takmaleri av «Skapelsen». (Illustrasjonsfoto: Gemini.no)