Snill parkeringsdrift på Rikshospitalet

 

Drift av parkering på sykehus betyr en så nær kontakt med pasienter og pårørende at oppgaven bør gjøres av sykehusets egne folk. Risikoen for at eksterne parkeringsselskaper ikke er forsiktige nok og "snille" nok er for stor til at bruken av dem kan kvalitetssikres som god nok, sier fungerende sikkerhetssjef Gry Strand ved Rikshospitalet HF.
Klagebehandling

For å sikre en pasientvennlig saksbehandling, blir alle klager behandlet internt på sykehuset.

– Vi oppfordrer våre brukere til å klage når de opplever en kontrollavgift som urettferdig, sier Strand.

– Nå er det riktignok ikke alltid slik at et skriv eller skjema fra klinikken automatisk vil annulere et kontrollgebyr, men vi har stor forståelse for de forsinkelser som kan oppstå. Mens en fødsel som varer over flere timer som regel gir rom for en svipptur til parkeringsplassen, kan andre undersøkelser og inngrep være slik at man rett og slett ikke kommer fra. Vi vurderer hver klage både med hodet og hjertet, forsikrer Gry Strand.