Sonografer anerkjennes i Danmark

Mens norske sonografer sliter med å få anerkjent kompetansen sin, har de i Danmark i større grad fått plass på sykehusene.

Dag Harald Hovind (Foto: Ultralydklinikken AS)

– Det har gitt radiologene mer tid, og de kan nå konsentrere seg om spesialundersøkelsene, sier Christine Houman Nyrup, avdelingsradiograf ved sykehuset i Silkeborg, melder fagbladet Hold Pusten.

Sliter med å få brukt kompetansen

Før jul konkluderte Helstilsynet med at Ultralydklinikken, som drives av sonograf Dag Harald Hovind, har utført medisinske tjenester de ikke har kompetanse til. – Det er skuffende at ikke Helsetilsynet har gjort en grundig vurdering av sonografer, og da spesielt min kompetanse, sier Hovind til det norske fagbladet Hold Pusten: Fra før er det en kjent sak at norske sonografer sliter med å få brukt den ekstra kompetansen sin på norske sykehus. I Danmark ser utviklingen ut til å gå motsatt vei.

Suksess i Danmark

Hospitalsenhet Midt melder i hvert fall i en pressemelding at regionssykehusene i Viborg og Silkeborg på Jylland har hatt suksess med å utdanne sykepleiere og radiografer til sonografer.

– Vi har kun positive erfaringer med sonografer her på avdelingen, sier hun og spesifiserer, avdelingsradiograf Christine Houman Nyrup ved Radiologisk avdeling på sykehuset i Silkeborg til Hold Pusten.

Nyrup forteller også at det er knyttet sterkere bånd mellom radiologer og radiografer på avdelingen, og det skaper et dynamisk læringsmiljø for alle.

To sonografer i Silkeborg

Sykehuset i Silkeborg har utdannet to sonografer. Den ene jobber nå i det private, mens den andre jobber i 100 prosent sonografstilling på sykehuset.
Sonografen utfører ultralydundersøkelser av øvre og nedre abdomen, skrotum, lipomer og dyp venetrombose.
– Pasienter som er henvist med mistanke om kreft, følges riktignok alltid opp av radiolog, understreker Nyrup.
Sykehuset i Silkeborg har hatt egen sonograf siden 2012. Det brukes også en annen stillingsbetegnelse: ultralydbeskrivende radiografer.

(Kilde: Hold Pusten)
 

Norsk sonografstudium

Høgskolen i Gjøvik, som nå er fusjonert med NTNU, har et videreutdanningstilbud i ultralyd for radiografer – VULTRALYD: Det tilrettelegges som et modulbasert deltidsstudium over 2 år. Normert studietid er 2 år med progresjon svarende til halv tid, det vil si en forventet studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke. Studiet gir formell kompetanse 60 studiepoeng innen høyere utdanning, og er en klinisk videreutdanning og yrkesfaglig spesialisering innen ultralyd, som gir yrkestittelen sonograf. Studiet er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra ”European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology”(EFSUMB), Level 1.

(Kilde: Studiehåndbok for Høgskolen i Gjøvik/hig.no)