Spesialistgodkjenning i Helsedirektoratet

?

Spesialistgodkjenning er et nytt og spennende satsningsområde for

Helsedirektoratet og vil være en av våre prioriterte oppgaver fremover,

sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Det har

vært viktig for Helsedirektoratet å ha en god dialog og et godt

samarbeid med yrkesorganisasjonene under hele prosessen med

organiseringen av spesialistgodkjenning. Dette vil være viktig også

etter overtakelsen.

Samarbeid med yrkesorganisasjonene

Helsedirektoratet

har ansatt fem personer som skal behandle søknader om

spesialistgodkjenning. Disse saksbehandlerne vil hente inn faglige råd

fra yrkesorganisasjonene etter behov.

Helsedirektoratet

signerte avtaler med yrkesorganisasjonene om sakkyndig bistand til

spesialistgodkjenning 15. og 19. september. Avtalene innebærer at Den

norske legeforening, Den norske tannlegeforening og Norges

optikerforbund blir leverandør av sakkyndige bistandstjenester for

spesialistgodkjenning på hvert sitt fagområde.

Årsak til overtakelsen

Stortingets

vedtak om endring av Helsepersonellslovens paragraf 53 fra 18. juni

2009 innebærer at Helsedirektoratet ikke lenger kan delegere ansvaret

for spesialistgodkjenning og resertifisering til de private

yrkesorganisasjonene.

Ordningen er i samsvar med andre lands praksis. Det er vanlig at helsemyndighetene har ansvaret for å godkjenne spesialister.