Støtter forebygging av hjertesykdom

-Dette er et prosjekt som er midt i hjertet av samhandlingsreformen. Vi ønsker å bli bedre til å forebygge sykdom i forkant i stedet for bare å reparere i etterkant. Dette er derfor et prosjekt vi vil støtte. Helsedirektoratet gir nå tilsagn om kr. 1,6 millioner kroner til oppstart av prosjektet i år, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Feiringklinikken har kompetanse og erfaring som vil være viktig i et slikt prosjekt. Dette vil gi et enda bedre tilbud til pasientgruppen og øke vår kunnskap innen forebyggende hjertemedisin, sier Strøm-Erichsen.

Feiringklinikken tilbyr i dag utredninger, hjertekirurgi, utblokking og rehabilitering av hjertesyke. Helse Sør-Øst RHF har fortsatt behov for å kjøpe disse tjenestene fra Feiringklinikken for å dekke behovet i regionen. Dette gjelder også, om enn i mindre grad, de øvrige helseregionene.  De fire regionale helseforetakene vil derfor inngå en fireårig rammeavtale om kjøp av tjenester fra Feiringklinikken.

-Jeg forventer at de klarer å finne gode løsninger. Dette vil sikre norske hjertepasienter nødvendig hjelp. Det sikrer også Feiringklinikken forutsigbarhet i flere år fremover, sier helse- og omsorgsministeren.