Stabilt salg av legemidler utenom apotek

 

Totalsalget av reseptfrie smertestillende legemidler som også selges i dagligvarehandelen var tilnærmet uforandret i 2. tertial 2008 sammenlignet med 2. tertial 2007. Salg av paracetamol gikk ned med 3 prosent mens salget av ibuprofen økte med 7 prosent.
I 2. tertial 2008 utgjorde reseptfrie pakninger av paracetamol 57 prosent av totalsalget (reseptfrie og reseptpliktige) målt i doser, mens for ibuprofen utgjorde reseptfrie pakninger en andel på 59 prosent.

Salg av paracetamolpakninger særlig beregnet til barn (mikstur, stikkpiller og lave styrker av tabletter) skjer i hovedsak fra apotek. I 2. tertial 2008 ble 75 prosent av disse pakningene solgt i apotekene. Denne andelen har vært relativt konstant siden 2004 da det ble tillatt å selge paracetamol i dagligvarehandelen.

Fra 2004 til 2007 økte det totale salget (reseptpliktige og reseptfrie pakninger) av paracetamol beregnet til barn i aldersgruppen 0 til 7 år med 18 prosent målt i doser. Den tilsvarende økningen for andre pakninger som først og fremst brukes til voksne var 26 prosent. Salget i 2007 av pakninger beregnet til barn utgjorde en mengde per barn (7 år eller yngre) på 16 tabletter paracetamol (250 mg) årlig.