Stadig færre dødfødsler og tunge nyfødte

Den sterke nedgangen i gjennomsnittlig fødselsvekt de siste årene har avtatt, og tiden med en stor andel tunge barn synes å være over, skriver Dagens Medisin.

Andelen kvinner som røyker daglig i svangerskapet er nå mer enn halvert siden 2000. Men andelen dagligrøykere før svangerskapet viser ikke den samme gunstige utviklingen.

Medisinsk fødselsregister registrerer også diabetes som oppstår under svangerskapet, samtidig som det registreres hvor stor andel av de gravide som har diagnosen diabetes type 1 og type 2 før svangerskapet.

Både svangerskapsdiabetes og diabetes type 2 har økt jevnt hvert år siden 1999, mens diabetes 1 holder seg relativt konstant.

Selv om svangerskapsdiabetes er hyppigst med 13,3 tilfeller per 1000 i 2009, er det diabetes type 2 som har den sterkeste økningen fra 1,1 promille i 1999 til 2,7 i 2009.

(NTB)